ساخت کلیپ عروسی | فیلمبرداری در باغی فوق العادهش

ساخت کلیپ عروسی | فیلمبرداری در باغی فوق العاده

ساخت کلیپ عروسی | فیلمبرداری در باغی فوق العاده

ساخت کلیپ عروسی | فیلمبرداری در باغی فوق العاده

 پکیج های حاوی سناریو، فیلمنامه منحصر به فردی را برای هر کلیپ به نگارش درآورد و چنانچه به هر علتی یونیک بودن

سناریو از جانب نوربین رعایت نگردد، استودیو نوربین متعهد میشود، ۱۰% از کل هزینه دریافت شده پکیج را به مشتریان محترم عودت نماید.

منو های فیلمبرداری و عکاسی مراسم NX1 تا NX8 منوی شماره Nx-8 منوی شماره Nx-7 منوی شماره Nx-6 منوی شماره Nx-5 منوی شماره Nx-4 منوی شماره Nx-3 منوی شماره Nx-2 منوی شماره Nx-1 دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

عکاسی داخل مراسم

عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس A

تصویربرداری با کرین اختصاصی

تصویربرداری با روتیت در باغ

آلبوم دیجیتال ۸۰  * ۴۰ ده برگ

آلبوم دیجیتال اسپرت ۶۰ * ۳۰ ده ب

کلیپ پروژکشن روز مراسم

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۳۰ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

تصویربرداری کلیپ عروسی روز جدا

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۴۰  * ۳۰

۲۰ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVD میکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۱۰ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

عکاسی داخل مراسم

عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس A

تصویربرداری با کرین در باغ تصویربرداری با روتیت در باغ

آلبوم دیجیتال ۸۰  * ۴۰ ده برگ

آلبوم دیجیتال اسپرت ۶۰ * ۳۰ ده ب

کلیپ پروژکشن روز مراسم

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۲۵ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

تصویربرداری کلیپ عروسی روز جدا

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۴۰  * ۳۰

۱۵ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVD میکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۶ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

عکاسی داخل مراسم

عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس B

تصویربرداری با کرین در باغ

تصویربرداری با روتیت در باغ

آلبوم دیجیتال ۸۰  * ۴۰ ده برگ

آلبوم دیجیتال اسپرت ۶۰ * ۳۰ ده ب

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۲۰ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۴۰  * ۳۰

۱۵ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVD میکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۶ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

عکاسی داخل مراسم

عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکسC

تصویربرداری با کرین در باغ

آلبوم دیجیتال ۸۰  * ۴۰ ده برگ

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۲۰ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۴۰  * ۳۰

۱۵ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVD میکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۶ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

عکاسی داخل مراسم

عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس C

آلبوم دیجیتال ۸۰  * ۴۰ ده برگ

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۲۰ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۴۰  * ۳۰

۱۵ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVDمیکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۵ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی باغ

عکاسی آتلیه روز مراسم

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس C

آلبوم دیجیتال ۶۰  * ۳۰ ده برگ

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۱۵ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها  ۳۰  * ۲۰

۱۰ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVD میکس

آلبوم دیجیتال سمپل ۱۰ * ۲۰

۴ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

دو دوربینه

۲  نفر فیلمبردار

عکاسی آتلیه روز مراسم

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس C

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۱۰۰

۱۵ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها  ۳۰  * ۲۰

۱۰ عدد عکس ۲۵ * ۲۰

چاپ عکس روی DVDمیکس

۳ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

دوربین NX 3

فیلمبرداری Full HD

تک دوربینه

۱  نفر فیلمبردار

عکاسی آتلیه روز مراسم

ساعت اضافه ۱۵۰ هزار تومان

Ram SD

Record Full HD

خروجی میکس DVD

کلاس میکس D

شاسی سر مجلسی ۷۰ * ۵۰

۱۰ لیت سر مجلسی ۱۰ * ۱۵

۲ عدد عکس هدیه خانواده ها ۲۱  * ۱۶

۱۰ عدد عکس ۱۳ * ۱۸

چاپ عکس روی DVD میکس

۲ عدد سورس فایل عکس

۲ عدد عکس کیف پول ۹ * ۶

فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *