رویایی ترین اقامت در شرق مازندران شهرستان بهشهر شهر خلیلشهر در دل جاده جنگلی سرخ او در مجاورت منطقه نمونه گردشگری سرخ او.

فضای سبز

فضای داخلی بزرگ با طراحی داخلی زیبا

استخر سر باز

آب و هوای خاص جنگلی