نوشته‌ها

سینما بهمن بهشهر

/
سینما بهمن بهشهر واقع در خیابان امام در سال 1347 به مساحت هزار متر…